Predstojeća dešavanja u organizaciji Rolling Wheels MC Serbia za 2018. i 2019. godinu:Pirot

27.10.2018. – Zatvaranje moto sezone 2018.

30.03.2019. – Prolećna žurka

20.04.2019. – Otvaranje moto sezone 2019.

26.10.2019. – Zatvaranje moto sezone 2019.

Bor

26.01.2019. – Žurka

06.04.2019. – Žurka

17.08.2019. – Rođendanska žurka / Skup

23.11.2019. – Žurka

Niš

02.03.2019. – Žurka

15.06.2019. – Žurka / Skup

28.09.2019. – Zatvaranje moto sezone 2019. – Žurka

07.12.2019. – Žurka